Nasza filozofia

Grupa ARGON

Główna siedziba Grupy Argon znajduje się w Bingen nad Renem w Niemczech. Argon jest międzynarodowym producentem kompletnych systemów implantologicznych, zaprojektowanych do standardowego oraz cyfrowego użytkowania w dzisiejszej implantologii.

Grupa Argon jest również producentem/dystrybutorem materiałów allogenicznych oraz akcesoriów potrzebnych zarówno do podstwowych, jak i zaawansowanych rekonstrukcji tkanek twardych i miekkich. Wszystkie produkty Grupy Argon są zaprojektowane, skonstruowane

oraz wyprodukowane w Niemczech, pod etykietą “Made and Engineered in Germany“. Nasze produkty są dystrybuowane na rynku międzynarodowym i sprzedawane wyłącznie do klinik, gabinetów stomatologicznych i laboratoriów . Argon bierze również udział oraz oferuje liczne krajowe i międzynarodowe kursy i kongresy, gdzie kliniki i laboratoria mają możliwość zdobycia i wymiany wiedzy i doświadczenia w dziedzinie implantologii.

Zasada konikalna

Główną zasadą marki Argon jest niezależność, która jest naszą główną wartością oraz ukazuje, że „ rozmiar“ to nie wszystko.
Argon jest firmą, która podąża za swoimi wartościami i swoją własną ścieżką. My, Argon, jesteśmy pionierem połączenia konikalnego , które jest zasadniczym elementem naszej filozofii przez ostatnie 15 lat.
Ustanawiamy standardy!

Made in Germany , oznacza wyprodukowane w Niemczech

Zasada konikalna jest zagadnieniem opracowanym na bazie naszych własnych wymagań. Jest to świadomość naszych własnych wartości. Sami definujemy kierunek rozwoju i produkcji naszych produktów.
Obok aspektu ekonomicznego, naszym celem jest spełnianie najwyższych wymagań jakości wobec naszych produktów. A jako jakość rozumiemy kwestie klinicznych korzyści i bezpieczeństwa oraz oczywiście cenę. Zasadę konikalną definiujemy jako naszą odpowiedzilaność względem pacjentów oraz naszych klientów.

Zasady na przyszłość

Przyznajemy, że nadchodzące lata, nie zmienią wysokiego respektowania zasady stożkowej. Oznacza to, że nasze oczekiwania i wymagania są wciąż i nieprzerwalnie najwyższe. Będziemy rozwijać to, co już zostało odkryte.
Patrzymy w przyszłość i reagujemy na stawiane nam wymagania.
Będziemy kontynuować pracę nad naszym dobrym wizerunkiem i pozycją rynkową poprzez oferowanie naszym klientom najnowszych technologii i produktów.

System Implantologiczny K3Pro

Rozwój oraz projektowanie systemu implantologicznego K3Pro obejmuje najszerszy wybór komponentów protetycznych na rynku. Wszystkie komponenty są optymalnie dopasowane do systemu i pozwalają na różnorodność możliwości leczenia implantoprotetycznego. Cały system zapewnia możliwie najlepsze kliniczne i estetyczne rezultaty. Wyjątkowe stożkowe połączenie pozwala na tzw. press-fit, umożliwiające umieszczenie łącznika bez przykręcania i hexagonalnego indeksowania. Dzięki temu połączenia implant-łącznik działa jak jeden element.

Połączenie Konus

Rozwój stożkowego połączenia w implantologii dentystycznej został opisany w wielu publikacjach. Literatura ta opisuje, że korzyści wynikające z połączenia stożkowego można osiągnąć tylko z systemami, które mają maksymalnie 6 ° stożek. Większość dzisiejszych firm używających definicji ‚konikalny’ tak naprawdę nie spełniają wymaganego maximum 6° stożka Morse’a.
Badania pokazują, że w większości systemach implantologicznych bez takiego stożka Morse’a występują aż 1,6 milimetra redukcje kości i dziąsła wokół połączenia implant/łącznik. Również naprężenia i pęknięcia kolnierza lub implantu są różne dla obu rodzajów implantów –
z wektorowym albo szerokim stożkowym połączeniem. Implanty ze stożkiem Morse’a okazały się mniej problematyczne, ze względu na brak pęknieć i znacznej redukcji kości.

 

K3Pro Konus

System implantologiczny K3Pro łączy implant z łącznikiem pod kątem 1.5° (całkowicie 3°), co daje optymalny rozkład naprężeń łącznika umieszczonego w implancie. Zapewnia to idealne właściwości produktu o mniejszej średnicy. K3Pro znajduje się na szczycie rynku połaczeń konikalnych z 3° stożkowym połączeniem. Połączenie to jest tak precycyjne, że jesteśmy w stanie zapewnić idealne warunki połączenie nawet przy średnicy implantu 3mm. Również odporność na osadzanie się bakterii oraz brak mikroruchów zapewniają rewelacyjne właściwości estetyczne i zminimalizowanie utraty kości oraz tkanek wokół implantu.
W dzisiejszej implantologii zainteresowanie dwuczęściowymi systemami implantologicznymi jest wyraźnie większe niż implantami jednoczęściowymi. Wiąże się to z korzyściami zarówno klinicznymi, jak i protetycznymi. Poprzez użycie implantów dwuczęściowych możemy stwierdzić, że wysokość kości wokół implantu jest zależna od rodzaju wykorzystanego implantu. Wpływ na wysokość kości jest zależna od mechanicznego oraz mikrobiologicznego aspektu połączenia implant/łącznik. Poprzez połączenie mechaniczne i precyzyjne dopasowanie możemy również zmniejszyć znaczenie śruby oraz możliwość wystąpienia ewentualnych złamań w okolicach połączenia implantu z łącznikiem.
Mikroruchy na połączeniu implant-łącznik i związane z tym powiększanie się mikroszczeliny były aspektem badań wielu naukowców. Zipprich i inni 2007 poprzez symulacje ruchów żujących oraz video rtg opisuje i weryfikuje to zjawisko, zauważając że występowanie mikroszczeliny i osadzanie się płytki nazębnej jest problemem wielu systemów implantologicznych. Natomiast stożek Morse’a pozwala zniwelować oba te niekorzystne zjawiska.